Świąteczny konkurs Plastrol 2021!

 

Weź udział w zabawie i wygraj wspaniałe nagrody w postaci przedłużacza lub kalendarzy na rok 2022.

Konkurs trwa od 08.12.2021 – 15.12.2021r. do końca dnia!

Do wygrania:
– przedłużacz bębnowy marki KEL 1 szt.
– kalendarze książkowe – 10 szt.
– kalendarze plakatowe – 70 szt.
– kalendarze planszowe – 70 szt.
– kalendarze trójdzielne – 50 szt.
RAZEM – 200 szt. (200 zwycięzców)

Zasady konkursu:
1) Wejdź na stronę www.plastrol.pl, w zakładkę „Produkty”, znajdź produkt firmy Plastrol, który podarował/a byś bliskiej osobie.
2) Skopiuj link do interesującego Cię produktu.
3) W komentarzu pod postem konkursowym wklej link do produktu firmy Plastrol i dodaj opis dlaczego akurat ten produkt podarował/a byś bliskiej osobie.
Najlepsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi zostaną nagrodzone.
Pamiętaj, swoją odpowiedź umieść pod postem konkursowym na fanpage PLASTROL, koniecznie z dopiskiem: AKCEPTUJĘ REGULAMIN!

Post konkursowy na FACEBOOK.

Regulamin konkursu świątecznego – PLASTROL – 08.12.2021r.

 

 

 

Postanowienia ogólne
 

 1. Organizatorem konkursu jest firma P.W.U-H PLASTROL z siedzibą ul. Pocztowa 16, 64-918 Lotyń, NIP: 767-100-20-76
 2. Fundatorem nagrody jest organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez facebook.com. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

Warunki uczestnictwa

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Polski.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a „PLASTROL”.
 4. Konkurs trwa od 08.12.2021r. do 15.12.2021r. do końca dnia.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 17.12.2021r. za pośrednictwem fanpage.
 6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/PLASTROL.

 

Zadanie konkursowe

 

 1. Zadanie konkursowe polega na: osoba biorąca udział, za pośrednictwem naszej strony internetowej plastrol.pl, wybiera produkt i kopiuje do niego link. Link wkleja pod postem na facebooku dodając opis dlaczego akurat ten produkt podarowała by bliskiej osobie. Najlepsze, najbardziej kreatywne opisy wygrywają.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 200 zwycięzców.
 4. Najciekawsze, najlepsze, najzabawniejsze prace konkursowe zostaną wybrane przez jury.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

 

Nagroda

 

Nagrodami w konkursie jest przedłużacz bębnowy marki KEL oraz 4 typy kalendarzy, których łączna ilość wynosi 200 sztuk. Rodzaj kalendarza jest przyznawany zwycięzcy losowo:
– Przedłużacz bębnowy marki KEL – 1 szt.
– Kalendarz trójdzielny – 50 szt.
– Kalendarz plakatowy – 70
– Kalendarz książkowy – 10 szt.
– Kalendarz planszowy/miesięczny – 70 szt.

 

 1. Nagroda zostanie nadana kurierem na koszt organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania danych od uczestnika konkursu. Istnieje możliwość osobistego odbioru nagrody.
 2. Po nagrodę należy zgłosić się najpóźniej do dnia 22.12.2021r. podając sposób odbioru nagrody (osobiście lub wysyłka) I ewentualny adres do wysyłki, po tym czasie Nagroda traci ważność.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: info@plastrol.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – tytuł konkursu).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 

Obowiązek informacyjny

 

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest P.W.U-H PLASTROL z siedzibą Pocztowa 16, 64-918 Lotyń.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

 

Postanowienia końcowe

 

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.