Bierzemy odpowiedzialność za środowisko

Mamy dług do spłacenia wobec przyszłych pokoleń. Musimy zrobić wszystko, by naszą planetą mogły się cieszyć kolejne generacje.

Zrobiliśmy wiele, zrobimy jeszcze więcej

Władze firmy Plastrol od zawsze prowadziły aktywną politykę w zakresie zagospodarowania odpadów, prowadzenia produkcji w sposób, który nie będzie szkodził środowisku. Świadomość zmian klimatycznych motywuje nas w sposób szczególny. Dziś już mamy pewność, że tylko poprzez wspólne i powszechne działania możemy zatrzymać ten proces. Po ponad trzydziestu latach działalności możemy powiedzieć, że uczyniliśmy wiele, by produkować w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. Na tym jednak nie poprzestajemy. Nadal inwestujemy w nowoczesne, bezpieczne technologie i procesy produkcji. Tam gdzie możemy, stawiamy na energię odnawialną. Edukujemy pracowników na temat codziennych zachowań mogących chronić nasze środowisko, wspieramy lokalną społeczność w działaniach proekologicznych.

Nasza firma jest wpisana do Rejestru ZSEiE pod numer E0020882WZ, a obowiązki wynikające z ustawy ZSEiE z dnia 01.01.2016 przekazała organizacji odzysku: Tom Organizacja Odzysku.

Żadnych odstępstw od normy

Nasza firma jest wpisana do Rejestru Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Posiadamy pozwolenie na odzysk odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Posiadamy również pozwolenie na magazynowanie tego typu odpadów do czasu przekazania ich wyspecjalizowanym firmom, posiadającymi niezbędne pozwolenia na ich przewóz, recykling bądź utylizację.

Na wszystkie przekazywane odpady wystawiane są karty przekazania. Dane związane z gospodarowaniem odpadami wprowadzane są do Bazy Danych O Produktach (BDO). Posiadamy aktualne operaty środowiskowe i przeciwpożarowe. Nasze obiekty spełniają surowe kryteria dotyczące obiektów budowlanych oraz innych miejsc do gromadzenia, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Systematycznie wysyłamy raporty do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami na temat emisji substancji do powietrza.